Dieveniškių bibliografija

Adomaitis, Justinas. Dieveniškės laukia sugrįžtančiųjų // Ūkininko patarėjas. – 2003, kovo 6, p. 8.

Andrijauskaitė, Danguolė. Dieveniškės, žydinti būtojo laiko sala : unikalios gamtos ir senosios lietuvių kultūros krašte // Santara. – Nr. 53 (2008), p. 106-109.

Andrišauskienė, Irena. Tėvynės meilės pamokos: [Apie Rytų Lietuvos vaikų lėlių teatrų šventę, Dieveniškės, Šalčininkų raj.] // Kauno laikas. – 1994, guod. 13, p. 4. UDK 792

Andriuškevičiūtė, Danutė. Dieveniškių vaikai: spalio 18 d. sukaks 10 metų, kai atkurta Šalčininkų rajono Dieveniškių „Ryto“ vidurinė mokykla. – Portr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 2002, spal. 15, priedas „Tėviškės šviesa“ p. 1-2. UDK 373

Balys, J. Monografija apie Dieveniškes // Aidai. – 1970, Nr. 3, p. 143-144.

http://www.aidai.us/index.php?view=article&catid=191%3A3-kovas&id=2514%3Akn&option=com_content&Itemid=221 )

Baltarusijos pasienyje atidarytos dvi [Dieveniškių (Šalčininkų rajonas) ir Švenčionių] užkardos // Sargyba. – ISSN 1648-2247. – 2002, gruod. 24, p. 6. UDK 351/354

Dieveniškės / sudarė Venantas Mačiekus.- Vilnius : Mintis, 1995.- 524, [2] p. : iliustr. Bibliogr.: p. 494-523

Dieveniškės / Vytautas Bacevičius // Mūsų Lietuva. – 2010, Nr. 10, p. 10.

Dieveniškės // Gintaro gimtinė. – 2010, rugs. 1-30 (Nr. 9), p. 8.

Dieveniškės [Kartografija]: kosminio vaizdo žemėlapis / Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Vilnius : Valst. geodezijos ir kartografijos tarnyba, 19981 žml. : spalv. Leid. nr. 1411

Dieveniškės Historical Regional Park…// Emblems of protected areas of Lithuania.- [Vilnius : Gilija, 2006]. – P. 18

Dieveniškės. [Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija ; redakcinė komisija: Vacius Milius (pirmininkas) et al. ; dailininkas Arūnas Tarabilda] Vilnius: Vaga, 1968.- 412 p., [24] iliustr. lap. : iliustr., nat. Santr. rus.

Dieveniškės. Gyvenimas „po prostu“ : Aistės Stankevičienės, Andriaus Ufarto fotoreportažas // Laikas. – 2004, bal. 30 – geg. 6 (Nr. 18), p. 4, 21.

Dieveniškių apylinkių akmenys [Dieveniškių istorinis regioninis parkas] / parengė Dalia Jankelaitienė – Iliustr. // Šalčia. – 1998, rugs. 11. UDK 55

Dieveniškių apylinkių medinė architektūra / [Audronė Lainauskaitė, Irena Kuprijan, Vytis Čiubrinskas ; parengė Irutė Eidukienė] [Poškonys (Šalčininkų r.): Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija, 2008.- 40 p. : iliustr. ; 25 cm + 3 drožinių lekalų lap. Dalis gretut. teksto liet., angl., rus. Tiražas [2000] egz.

Dieveniškių apylinkių medinė architektūra / Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija ; [sudarytoja Stanislava Kuklienė ; teksto autoriai Audronė Lainauskaitė, Viktoras Kneižys, Irena Kuprijan] Kaunas : Lututė, 2002.- 32 p. : iliustr., žml. ; 15 x 21 cm. Dalis gretut. teksto liet., angl., rus. Tiražas [2000] egz.

Dieveniškių istorinis regioninis parkas – Iliustr. // Šalčia. – 1998, rugs. 4. UDK 502/504

Dieveniškių istorinis regioninis parkas [Kartografija] = Dieveniškės Historical Regional Park: [turizmo schema / [nuotraukos Jono Danausko ; į anglų kalbą vertė Violeta Davoliūtė] Vilnius: Atkula, [1999] ([Vilnius] : 1 žml. : spalv. ; 43 x 60 cm, sulankst. į 22 x 11 cm. Santr. angl. Kt. žml. pusėje su tekstu ir iliustr. Tiražas 5000 egz.

Dieveniškių krašto audėjos ir jų audiniai / [sudarytoja Stanislava Kuklienė ; teksto autorė Dalia Bernotaitė-Bieliauskienė] Kaunas : Lututė, 2001.- 19, [1] p. : iliustr. ; 15 x 21 cm. Santr. angl., rus. Tiražas [3000] egz.

Dieveniškių šnektos tekstai / Danguolė Mikulėnienė, Kazys Morkūnas ; Lietuvių kalbos institutas.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 1997.- 191, [1] p.: iliustr. Santr. vok., angl., lenkų. Išleista Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo lėšomis pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996-2005 metų programą. Bibliogr.: p. 32-33

Dieveniškių šnektos žodynas / [Laima Grumadienė, Danguolė Mikulėnienė, Kazys Morkūnas, Aloyzas Vidugiris ; sudarytojai Danguolė Mikulėnienė, Kazys Morkūnas, Aloyzas Vidugiris ; mokslo redaktoriai Danguolė Mikulėnienė, Kazys Morkūnas] Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005.- t.; 25 cm. -Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje

Etnografia lokalnych znaczeń : monografia społeczności lokalnej okolic Dziewieniszek na Wileńszczyźnie / Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego ; praca zbiorowa pod redakcją Łukosza Smyrskiego//Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego = Dissertationes Universitatis Varsoviensis.- 2005.- 281 p. : iliustr.: Santr. angl., liet. Bibliogr.: p. 270-281

Giedraitienė, Loreta. … Kai galėsim susikalbėti : [Apie išvyką į Šalčininkų raj. Dieveniškių mokyklą] // Tėviškės žinios. – 1994, Kovo 24. UDK 373

Gudavičiūtė, Aušra. Parko centras – Poškonys : Dieveniškių istorinis regioninis parkas [Šalčininkų rajonas] – Iliustr – B. d. // Vilniaus balsas. – ISSN 1392-5814. – 1998, rugpj. 21, p. 6. UDK 502/504

Ignatonienė, Audronė. Susipažinkite: Dieveniškių istorinis regioninis parkas / Audronė Ignatonienė – Iliustr. // Kelionių magija. – ISSN 1392-7809. – 2000, Nr. 8, p. 8-13. UDK 908

Ignatonienė, Audronė. Susipažinkite: Dieveniškių istorinis regioninis parkas – Iliustr. // Kelionių magija. – ISSN 1392-7809. – 2000, Nr. 8, p. 8-13. UDK 908

Išleista knyga apie Dieveniškes // Šalčios žinios. – 2008, spal. 31, p. 1.

Jankelaitienė, Dalia. Krašto istorijos meka – Poškonių muziejuje [Šalčininkų rajonas] Iliustr. // Šalčia. – 1998, rugpj. 21. UDK 069

Jankelaitienė, Dalia. Stebuklas, kurio nežinojome : [apie Dieveniškių istorinį regioninį parką] – Iliustr. // Šalčia. – 1998, liep. 24. UDK 502/504

Jockus, Arvydas. Mažoji Lietuva Dieveniškėse : [Apie Dieveniškių (Šalčininkų raj.) „Ryto“ vid. m-klą / Su mokyt. Z.Spirauskienės ir mokyt. L.Mikalauskienės pasisakymais. – Iliustr // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 1995, Rugs. 1, p. 12. UDK 373

Jomantas, Robertas. Išlikimo pradžia: [Pokalbis su Dieveniškių ist. region. parko dir. R.Jomantu, Šalčininkų raj. / Užrašė] Rimantė Jurgienė // Šalčia. – 1995, Kovo 7. UDK 502/504

Jomantas, Robertas. Išsaugoti etnokultūrinį paveldą : [apie Dieveniškių istorinį regioninį parką, Šalčininkų rajonas] / Robertas Jomantas // Mūsų girios. – ISSN 1392-6829. – 1996, Nr. 8, p. 15. UDK 502/504

Jomantas, Robertas. Tarptautinė vasaros stovykla Dieveniškėse : [Dieveniškių (Šalčininkų raj.) ist. region. parko dir. R.Jomanto pasakojimas apie taut. kultūros s-gą „Ramuva“ / Užrašė] Rimantė Jurgienė // Šalčia. – 1995, Liep. 28. UDK 008

Judickaitė, Gita. Dieveniškių lietuviškos mokyklos atkūrimo istorija [Šalčininkų rajonas] -Voruta. – ISSN 1392-0677. – 1996, bal. 6-12 (Nr. 14), p. 5. UDK 373

Judžentis, Artūras. Tavį nebus, manį nebus, o svietas čitos (žmonės skaitys) : [recenzija] / Artūras Judžentis – Rec. kn.: Dieveniškių šnektos tekstai / D. Mikulėnaitė, K.Morkūnas // Dienovidis. – ISSN 1392-2483. – 1998, kovo 13-19 (Nr. 11), priedas „Vilniaus balsas“, p. 4. UDK 800/801

Kad ainiams išliktų… : [Apie Dieveniškių ist. region. parką, Šalčininkų raj.] / Paruošė D. Ulbinaitė // Šalčia. – 1994, Geg. 17. UDK 502/504

Kasperavičius, Vladas. Dieveniškės pakvietė į trečiąją vaikų teatrų festivalį / // Наш край. – 2009, 22 мая, р. 4.

Kołosowska, Irena. Kamienne legendy : spadek epoki lodowcowej / Irena Kołosowska – Iliustr – Lenk. // Gazeta Wileńska. – ISSN 1392-6543. – 2000, 27 kwietnia – 3 maja (nr 41), p. 10. UDK 55

Kołosowska, Irena. Zycie na przylądku : Dziewieniszki: tam i z powrotem wyłącznie po kontroli [Dieveniškės, Šalčininkų rajonas] / Irena Kołosowska – Iliustr – Lenk. // Gazeta Wileńska. – ISSN 1392-6543. – 2000, 16-22 marca (nr 35), p. 8. UDK 316

Kołosowski, Andrzej. Seniūnija, apsupta valstybine siena : [apie Dieveniškių seniūniją Šalčininkų rajone] – Iliustr. // Draugystė. – 2000, lapkr. 2-8 (Nr. 44), p. 1, 4. UDK 351/354(474.5)

Koskienė, Nijolė. Dieveniškės – nepaliesta ledynmečio ir civilizacijos žemė / // Kelmės kraštas. – 2006, geg. 31, p. 4-5.

Koskienė, Nijolė. Dieveniškės – nepaliesta ledynmečio ir civilizacijos žemė / // Šiaulių kraštas. – 2006, geg. 26, p. 8-9.

Kuodytė, Jūratė. Gyvenimas pakrašty : [Apie Dieveniškių par., Šalčininkų raj.] – iliustr. // Katalikų pasaulis. – ISSN 0235-8050. – 1995, Nr. 7, p. 30-31. UDK 2

Kur bėga sraunioji Gauja ; Neilga, bet turtinga istorija : [apie Dieveniškių istorinį regioninį parką, Šalčininkų rajonas / parengė] Vytautas Leščinskas – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – ISSN 1392-2092. – 2000, rugs. 14, p. 7. UDK 502/504

Kurgonienė, Birutė. Iš Dieveniškių per visą Rytų Lietuvą : [pokalbis su Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos centro direktore B. Kurgoniene] / kalbėjosi Gražina Jurgaitienė – Portr. // Trakų žemė. – ISSN 1392-835X. – 2000, bal. 15, p. 3. UDK 008

Leščinskas, Vytautas. Nuo Poškonių iki Dieveniškių: Dieveniškių istoriniame regioniniame parke apsilankius [Šalčininkų rajonas] Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – ISSN 1392-2092. – 2000, rugs. 28, p. 11. UDK 502/504

Lūžytė, Marija. Lietuvybės židinys Rytų Lietuvoje : Dieveniškių „Ryto“ vid. m-klos ketvirtasis rugsėjis [Šalčininkų raj.] // Kauno laikas. – 1995, Rugpj. 29, p. 5. UDK 373

Masian, Jolanta. Dyskusja o szerokim rezonansie : kończąc temet Dziewieniskiej Szkoły [Šalčininkų rajonas] – Lenk. // Kurier Wileński. – ISSN 1392-0405. – 1997, 8 listopada, p. 1-2. UDK 371

Mičiulienė, Jūratė. Baltarusijos apsuptyje – Dieveniškės // Laisvadieniai. – 2007, Nr. 18 (geg. 11), p. 4-7.

Miškinis, Algimantas. Dieveniškės : [miestelis Šalčininkų rajone] / // Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės. – p. 103-125. Vilnius: Savastis, 1999. – p. 103-125

Muchamedzakirova, Raisa. Ir Dieveniškėse yra teatras! : [apie Dieveniškių „Ryto“ vidurinės mokyklos lėlių teatrą, Šalčininkų rajonas] – Šalčia. – 1996, bal. 23. UDK 792

Nemeikaitė, Sigita. Kontrabandos gijos veda aukštyn: už grotų – penki pasienio tarnybos ir muitinės pareigūnai : [apie rekordinio šalyje kontrabandinio spirito krovinio aptikimą šalia Dieveniškių esančioje sodyboje, Šalčininkų rajonas] / Sigita Nemeikaitė – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2001, gruod. 10, p. 1, 3. UDK 343

Pačtauskaitė, Laura. Permainos Dieveniškių „Ryto“ mokykloje [Šalčininkų rajonas] – Iliustr. // Švietimo naujovės. – ISSN 1021-8742. – 1997, Nr. 11, p. 40. UDK 373

Palėkas, Bronius. „Plikas kalnas“ [Dieveniškių istorinis regioninis parkas] – Iliustr. // Šalčia. – 1999, vas. 19. UDK 71/72

Palėkas, Bronius. Jankelis ir Jankeliukas: [apie archeologinius paminklus – mitologinius akmenis Dieveniškių istorinio regioninio pako teritorijoje] – Iliustr. // Šalčia. – 1998, liep. 31. UDK 902/904

Palėkas, Bronius. Jankelis ir Jankeliukas: [legenda apie mitologinius akmenis Dieveniškių istoriniame regioniniame parke, Šalčininkų rajonas] – Iliustr. // Tėviškės gamta. – ISSN 1392-6284. – 1998, spalis, p. 9. UDK 398

Pašilaitis, Justas. Reikia pačių iniciatyvos : Dieveniškių istoriniame-regioniniame parke [Šalčininkų rajonas] Iliustr. // Mūsų girios. – ISSN 1392-6829. – 1996, Nr. 12, p. 12-13. UDK 502/504

Poliak, Liuba. „Akademijos“ amatai: [Apie Dieveniškių ž. ū. mokyklą, Šalčininkų raj.] // Šalčia. – 1994, Liep. 15. UDK 377

Račiūnas, Karolis. Dieveniškės : [recenzija] / Karolis Račiūnas – Rec. kn: Dieveniškės / sudaryt. V.Mačiekus // Gimtinė. – ISSN 1392-4419. – 1996, spal. 1-31 (Nr. 10), p. 8. UDK 908

Radvilavičius, Vladas. Poste iki mirties: OMON-o kulkų paženklinti: [Lietuvos krašto aps. dep. Šalčininkų užkardos Dieveniškių patrulių tarnybos baro pamainos virš. G.Žaguniui atminti] – portr. // Sargyba. – ISSN 1648-2247. – 1995, Saus. 19-25 (Nr. 3), p. 4. UDK 351/354(474.5)

Ramonis, Val. Dieveniškės Historical Regional Park: Šalčininkai region : [fotoreportažas] // Lithuanian heritage magazine. – Vol. 17, no. 5 (2010), p. 20-21.

Sajienė, Ilona. Gaivinkite ir toliau lietuvybę : [apie Šalčininkų rajono Dieveniškių „Ryto“ lietuvių mokyklą] / Ilona Sajienė // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 1997, spal. 30, p. 8. UDK 371

Semaška, Algimantas. [Dusinėnai]; [Jašiūnai]; Šalčininkėliai; Šalčininkai; Poškonys; Dieveniškės; Žižmai; Krakūnai; Norviliškės // Kelionės iš Vilniaus. – P. 34-43. Vilnius: Algimantas, [2005]. – P. 34-43

Semaška, Algimantas. Dieveniškės: [miestelis] Kelionių vadovas po Lietuvą.- . Vilnius: Algimantas, 2006. – P. 254

Skendelytė, Petronėlė. Nuo Kernavės [Širvintų rajonas] iki Dieveniškių [Šalčininkų rajonas] : [apie Trakų folkloro ansamblį „Radasta“] / Petronėlė Skendelytė // Trakų žemė. – ISSN 1392-835X. – 2001, birž. 30, p. 5. UDK 39

Skrodenis, Stasys. Kalendorinės apeigos, papročiai ir tautosaka (Dieveniškės) // Folkloras ir gyvenimas. – p.23-29. Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. – p.23-29

Sosno, Barbara. Jedyne wyjście – praca od podstaw : [o Dziewieniskiej Szkołe Średniej, Šalčininkų rajonas] / Barbara Sosno – Iliustr – Lenk. // Kurier Wileński. – ISSN 1392-0405. – 1997, 6 listopada, p. 5, 8. UDK 373

Spirauskienė, Zita. Dieveniškių dvasios tėvas : [apie kleboną dekaną D. Valančiauską, Šalčininkų rajonas] / Zita Spirauskienė – Portr. // Voruta. – ISSN 1392-0677. – 2001, rugpj. 4, p. 3. UDK 2

Sučylaitė, Jūratė. „Ryto“ nušviestu keliu : [Apie Dieveniškių liet. vid. m-klą „Rytas“, Šalčininkų raj.] – iliustr. // XXI amžius. – 1995, Kovo 3, p. 5. UDK 373

Sventoslavskij, Leonid. Pažiūrėjus į Dieveniškes įdėmiau…// Šalčios žinios. – 2009, gruod. 18, p. 2.

Šaknys, Bernardas. Žvaigždės krinta nuo šalčio: [apie Dieveniškių „Ryto“ vidurinę mokyklą, Šalčininkų rajonas] – Iliustr // Valstiečių laikraštis. – ISSN 1021-4526. – 1996, saus. 16, p. 8. UDK 373

Šalčios krašte – poetų ir moksleivių pavasarėlis : [apie tradicinę Dieveniškių krašto poezijos šventę, Šalčininkų rajonas] // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2000, geg. 19, p. 7. UDK 008

Šinkūnas, Rimantas. Sunku perteikti tą dvasingumą… : Dieveniškių istoriniame regioniniame parke [Šalčininkų rajonas] – Žaliasis pasaulis. – ISSN 1392-2092. – 1999, liep. 8, p. 11. UDK 502/504

Targaravičienė, Elena. Mano kaimas : [Apie Poškonių k., Šalčininkų raj.] / Užrašė Ona Babarskytė – Lenk. // Šalčia. – 1995, Geg. 9. UDK 908

Tradicija gyva: Dieveniškių istorinis regioninis parkas – Iliustr. // Šalčia. – 1998, lapkr. 6. UDK 39

Uldukis, Edvardas. Dieveniškių detektyvas : [apie kontrabandą etilo spiritu] // Diena. – 1996, bal. 23, 24. UDK 343

Varnauskas, Rimantas. Dieveniškės autonomijos dar neskelbia [Šalčininkų rajonas] / Rimantas Varnauskas – Iliustr. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 1998, birž. 13, p. 2. UDK 316

Zakarauskaitė, Miglė. Dieveniškių krašte [Šalčininkų raj.] – Iliustr. // Sandrava. – 1994, Balandis (Nr. 7), p. 12-13. UDK 908

Zakarauskaitė, Miglė. Dieveniškių krašte [Šalčininkų raj.] – Iliustr. // Sandrava. – 1994, Balandis (Nr. 7), p. 12-13. UDK 908

Žeimantas, Vytautas. Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos centras pakvietė literatus į Šalčininkus ir Dieveniškes // Lietuvos aidas. – 2006, geg. 4, p. 6.

Židonytė, Marcelė, Gudavičiūtė, Aušra. Žmonės ir jų paslaptys : pažintis su [Dieveniškių] kraštu [Šalčininkų rajonas / straipsniai] – Iliustr // Vilniaus balsas. – ISSN 1392-5814. – 1998, rugs. 4, p. 4. UDK 908

Žitkauskas, Juozas. Šventė miestelyje, kur dievai gyvena… : [apie Dieveniškių „Ryto“ vidurinės mokyklos 5-ųjų metinių paminėjimo iškilmes, Šalčininkų rajonas] – Voruta. – ISSN 1392-0677. – 1997, lapkr. 1-7 (Nr. 41), p. 3. UDK 373

Žižmų kaimas: Dieveniškių istorinis regioninis parkas – Iliustr. // Šalčia. – 1998, spal. 2. UDK 908

Žūkaitė, Asta. Paminklas nykstančiai šnektai : [recenzija] / Asta Žūkaitė – Rec. kn.: Dieveniškių šnektos tekstai / parengė D. Mikulėnienė, K. Morkūnas // Literatūra ir menas. – ISSN 0233-3260. – 1998, lapkr. 28, p. 9, 16. UDK 808.82

Девенишки [Kartografija]: 1899 г., Польша: LXXI-6 / Военно-топографическое управление ; снимали и чертили: Горячковский [et al Москва : Издание Военно-картогр. отд. Военно-топ. управл., 1928