Garsusis Žižmų kaimas

Žižmų kaimas yra vienas iš įdomiausių Dieveniškių apylinkių kaimų. Jo sodybos
išsidėsčiusios prie kaimo gatvės, bėgančios iš vakarų į rytus,
kur remiasi į Dieveniškių—Geranainių kelių. Nuo šios kryžkelės
iki Dieveniškių, kurios yra šiaurės pusėje,— 3 km.

Gatvinis Žižmų kaimas — vietinės reikšmės architektūros
paminklas. Žižmai įsikūrė tarp pietų pusėje tekančio Gaujos
intako Berželio ir šiaurėje nusidriekusio aukštumos liežuvio,
saugančio nuo šaltų vėjų.

Žižmų kaimas minimas 1738 m. Dieveniškių dvaro valdų inventoriuje.
Tuomet 7 kaimo ūkiams priklausė 88,2 dešimtinės ariamos ir
šienaujamos žemės. Valstiečiai lažą atlikdavo kitapus
Dieveniškių—Geranainių kelio buvusiame palivarke, kurio vietoje
dabar yra Dvariškės kaimelis. Visas lažas buvo pakeistas činšo
mokesčiu po Dieveniškių dvaro konfiskavimo XIX a. pradžioje. 1790 m.
Žižmuose — jau 13 sodybų. Nedaug kaimas tepadidėjo per kitą pusę
amžiaus. 1854 m. buvo 17 ūkių. Vėliau sodybų skaičius padidėjo
iki 53 (1907 m.), o gyventojų — arti 300. XX a. pradžioje Žižmuose
vaikai pradėjo mokytis lietuviškai skaityti ir rašyti. Pačių
valstiečių pastangomis nuo 1922 m. veikė lietuviška mokykla. 1927 m.
Ašmenos apskrities švietimo inspektorius nebeleido veikti legaliai
„Ryto“ draugijos mokyklai, lietuviško rašto mažieji žižmiečiai
mokėsi nelegaliai. Tai daryti palengvino 1932—1936 m. veikusi
„Ryto“ skaitykla. Lietuviška mokykla vėl pradėjo veikti 1942 m.
ir buvo uždaryta mokyklų mažinimo dingstimi septintojo dešimtmečio
pradžioje. Labai sunkūs Žižmams buvo 1944 m., kai terorizuojami
lietuviai buvo priversti gabenti Armijos krajovos būriams
Dieveniškėse maisto produktus ir drabužius. Tų metų balandžio
mėn. lenkų partizanai nušovė dviejų vaikų motiną Stasę Gaidiene,
o gruodžio mėn. raudonarmiečiai — Stasį Šilabritą. Dabar
Žižmuose gyvena tik 130 žmonių (1942 m. — 308).

Žižmuose tebėra daug etnografinių sodybų, bet jos sparčiai nyksta.
Paminklinėmis lentomis pažymėtos 8 sodybos, kuriose yra 28 XIX a.
pabaigos—XX a. pirmosios pusės pastatų. 1971 m. architektūros
paminklų sąraše buvo 16 sodybų. Kaime kitur liko daugiau kaip 50
sodybų.