Kaip Vilnijos šauliai ginklu ir trimitu Tėvynę gynė

In Be kategorijos, Renginiai by DieveniskesLeave a Comment

img_93822016 m. gruodžio 2-4 dienomis Baltojoje Vokėje (Šalčininkų r.) vyko didelio masto Šalčininkų 1011-osios ir „Nepriklausomybės kovų“ kuopų jaunųjų šaulių trumpalaikė stovykla „Žiema 2016“, kuomet brandžioji grupė koviniais manevrais gynė apylinkes, o jaunesnioji lengvesne forma šlovino Tėvynės vardą. Šioje stovykloje (pratybose) iš viso susirinko 150 jaunųjų ir rikiuotės šaulių.

 

Gruodžio 2-osios vakarą išsirikiavusius šaulius pasveikino ir prasmingus žodžius tarė LŠS vado pavaduotojas – jaunųjų šaulių vadas ats. Kpt. Vytautas Žymančius ir palinkėjo sėkmės dirbant savo ir kitų gerovei. Tos dienos vakarą jaunieji šauliai buvo suskirstyti į kovinius, pažengusiųjų ir nepažengusiųjų būrius – apie tokį suskirstymą teigiamai atsiliepė jaunųjų šaulių vadas bei pabrėžė jo tikslingumą. Šaulių patogumui buvo organizuotas maitinimas.

 

Antroji pratybų dieną buvo itin darbinga; net akmuo krutėjo. Visi išėjo į mišką: koviniai jaunieji šauliai, vedami KASP instruktorių, pajudėjo atlikti kovinių veiksmų (taktinio žygio, objekto žvalgybos), o jaunesnieji (pagal pajėgumus) išvyko mokytis karo topografijos ir judėjimo būdų. Tuo pat metu suaugę, bet dar neprisiekę šauliai, išvyko į Vilnių, kur Gedimino kalno papėdėje davė iškilmingą šaulio priesaiką – tądien mūsų kuopos suaugusiųjų šaulių gretas papildė dar šeši šauliai.

 

Vakare koviniai šauliai buvo pačiame darbų įkarštyje: saugojo jiems patikėtą objektą, vykdė žvalgybas bei kovojo tarpusavyje.

 

Reikia paminėti, kad šeštadienio vakarą įvyko istorinis momentas – pirmąsyk kuopos istorijoje įvyko kuopos vado pavaduotojo rinkimai. Šiuose rinkimuose triuškinančia balsų persvara Šalčininkų 1011-osios šaulių kuopos vado pavaduotoju buvo išrinktas daugiau kaip 20-metų karinės patirties turintis dim. srž. Juozas Bronius Bagdanavičius, kuris, beje, nuo 2010-ųjų metų sėkmingai vadovauja Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos jaunųjų šaulių būreliui, turi gausias jaunųjų šaulių gretas ir yra pelnęs aukštą vadovybės pasitikėjimą. Tuo pačiu prie ats. kpt.  Broniaus Maslavecko, vyr. ltn. Vytauto Garšvos ir j. eil. Agnės Lukaševičiūtės kuopos valdybos nariais buvo išrinkti j. eil. Marius Arnastauskas bei kuopos medikė Anželika Veder.

 

Tą patį vakarą ir nekovinių būrių jaunieji šauliai pasiekė savo kulminaciją: jie vykdė žygį į mišką (kur pateko į pasalą), klausė paskaitų apie LŠS ir LK istoriją nuo Karaliaus Mindaugo laikų ir iki šių dienų. Įsimintiniausias akcentas buvo tradicinis patriotinių dainų vakaras, akomponuojamas Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovo – muzikos mokytojo Vytauto Latono. Jaunieji šauliai noriai dainavo ir ,tiesiogine to žodžio prasme, drebino grindis po kojom, dainuodami dainas apie Tėvynę.  Anot kuopos vado bei šių pratybų vadovo vrš. Eimanto Tamulyno: „Dainavome taip, kad Vilniaus Rasų kapinėse diktatoriaus J. Pilsudskio širdis krauju patvino“. Taip nuotaikingai ir buvo užbaigta antroji šių pratybų diena.

 

Paskutiniąją pratybų dieną, sekmadienį, buvo pasveikinti ir apdovanoti pasižymėję jaunieji šauliai (ypač būrio vadas Raimondas Šilobritas) ir audringais plojimais lydimas buvo įnauguruotas naujasis kuopos vado pavaduotojas.

 

Štai tokios turiningos ir įvairiapusės buvo šios pratybos ir tokiomis geromis nuotakomis jos buvo praskaidrintos. Su pasididžiavimu pranešame, jog tai buvo paskutinės pratybos 2016-aisiais metais. Kuopa sėkmingai įvykdė savo metų renginių planą ir atliko tikrai daug svarbių ir prasmingų darbų. Su nekantrumu laukiame kitų kuopos veiklų ir susitikimų. Jums linkime džiaugsmingų šv. Kalėdų bei sėkmingų ir ramių 2017-ųjų metų!

Tomas BAGDANAVIČIUS

Šalčininkų 1011-osios šaulių kuopos būrio vadas, ryšių su visuomene atstovas

img_9608img_9719img_9750img_9606

Leave a Comment