Kaziulių, Skraičionių ir Bečionių kaimų grupė

Arčiausiai Dieveniškių yra Kaziulių, Skraičionių ir Bečionių
kaimų grupė. Pirmieji du yra vos už 1,5 km į šiaurę ir Šiaurės
vakarus nuo Dieveniškių. Kaziulių ir Skraičionių sodybos stovi
skirtinguose Gaujos upės krantuose ir tarsi žiūri vienos į kitas.
Arčiau kaip už l km nuo Skraičionių, prie Gaujos glaudžiasi
gatvinis Bėčionių kaimas. Šis kaimas, kaip ir XIX a., kai jis
priklausė Miežionių dvarui, yra mažesnis už kaimyninius.
Skraičionyse ir Kaziuliuose jau 1738 m. buvo po 6 valstiečių ūkius,
o jau XX a. pradžioje — daugiau kaip po 30. Kaziuliuose pat dar XX a.
būta palivarko sodybos. Kaziuliuose „Ryto“ draugijos mokykla,
nepaisant trukdymų dirbo iki 1933 m. kovo mėn., o tų pačių metų
lapkričio mėnesį jau veikė draugijos skaitykla (iki 1936 m.).
Vėliau Kaziulių ir gretimų kaimų vaikai turėjo eiti į lenkišką
mokyklą, o lietuviškai skaityti ir rašyti mokydavo slapta. Kaziulių
pradžios mokykloje neilgą laiką kai kurios pamokos lietuvių kalba
vyko 1941 m. pavasarį, o vėliau nutrūko iki 1942 m. rudens. Karo
metais mokykla veikė paprastoje kaimo troboje. Deja, septintojo
dešimtmečio pradžioje lietuvišką mokyklą pasistengta uždaryti.

Į vakarus nuo Bėčionių kaimo, Gaujos dešiniajame krante stūkso
piliakalnis. Jis — vienintelis žinomas ir tyrinėtas senovės pilies
kalnas Dieveniškių apylinkėse. Piliakalnyje ir dabar galima
pastebėti pylimo liekanas, o šalia jų — griovio pėdsakus.
Piliakalnio aikštelėje archeologinių tyrimų metu aptiktas
kultūrinis sluoksnis.’ Jis su lipdyta ir žiesta keramika, geležies
šlaku rastas ir šalia piliakalnio buvusioje senovės gyvenvietėje,
kurios apsaugai reikia daugiau dėmesio. Bėčionių piliakalnio
aikštelė ir šlaitai apardyti bulviarūsių. Piliakalnio šlaito
aukštis aukštumos pusėje siekia tik.4 m, nuo daubų — daugiau kaip
10 m, nuo upelio pusės — 15—17 m.

Dar labiau į vakarus nuo Bėčionių, už 2 km nuo piliakalnio, yra
Senųjų Miežionių kaimas. Prie jo, kaimo kelio
Dieveniškės—Senieji Miežionys dešinėje pusėje, yra pilkapių
grupė. Ją sudaro šeši pilkapiai. Miške esantys pilkapiai buvo
aptikti tik aštuntojo dešimtmečio pabaigoje, o vėliau — įtraukti
į respublikinės reikšmės archeologijos paminklų sąrašą. Nuo
pilkapių iki Bėčionių piliakalnio tėra vos l km su trupučiu.